Czym jest psychoterapia?

psychoterapeuta gorzówNie istnieje jedna wyczerpująca definicja psychoterapii. Upraszczając – jest to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych oraz sposób podnoszenia jakości życia poprzez umiejętnie poprowadzoną rozmowę. Niezbędny w procesie psychoterapeutycznym jest kontakt międzyludzki.

W psychoterapii istnieje pięć głównych nurtów/podejść terapeutycznych:

 • psychoterapia psychodynamiczna,
 • psychoterapia behawioralno-poznawcza,
 • psychoterapia systemowa,
 • psychoterapia egzystencjalno-humanistyczna,
 • inne nurty, np. psychoterapia tańcem i ruchem, psychoterapia Ericksonowska.

Z poszczególnymi podejściami wiążą się określone techniki, praktyki i postawa psychoterapeuty.

Co jest celem psychoterapii?

psycholog gorzówCelem psychoterapii jest zmiana zachowania oraz postaw klienta poprzez przepracowanie trudnych emocji i pracę z mechanizmami obronnymi oraz zwiększanie świadomości samego siebie.
W zależności od indywidualnej sytuacji psychoterapia może być ukierunkowana na podniesienie samooceny, poprawę relacji partnerskich, radzenie sobie z lękami, stresem etc.

Zobacz, jak mogę pomóc jako psycholog i psychoterapeuta gorzowskim klientom.

Komu pomaga psychoterapeuta?

psycholog gorzówW moim gabinecie terapeutycznym spotykam się z różnymi ludźmi i problemami. Są jednak takie, nad którymi pracuję z moim klientami bardzo często, właśnie jako psycholog i psychoterapeuta. Gorzów to wciąż rozrastające się miasto, w którym niestety zwiększa się liczba osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Najczęstsze problemy, z którymi zgłaszają się klienci to:

 • życiowe kryzysy,
 • lęki,
 • ataki paniki,
 • natręctwa,
 • samotność,
 • rozpacz po odejściu bliskiej osoby,
 • stres,
 • niska samoocena,
 • problemy rodzice-dzieci,
 • trudności w związkach,
 • depresja i wiele innych problemów i trudności.

Co to jest psychoterapia indywidualna i czym różni się od grupowej?

psycholog gorzówPsychoterapia indywidualna to praca metodą “jeden na jeden”: czyli klient i psychoterapeuta. Wiele osób, decydując się na psychoterapię, korzysta właśnie z tej formy pomocy. Indywidualna praca zapewnia bowiem swoistą wyłączność uwagi psychoterapeuty na problemach klienta.

Terapia grupowa natomiast polega na uczestnictwie w grupie osób, które mają problemy o zbliżonym charakterze. Dodatkową korzyścią w psychoterapii grupowej jest możliwość rozwijania kompetencji i umiejętności psychospołecznych oraz możliwość uzyskania informacji zwrotnych od pozostałych uczestników grupy w bezpiecznej atmosferze wzajemnego szacunku.

Niezależnie od rodzaju psychoterapii niezbędne jest zawarcie kontraktu psychoterapeutycznego i jasne określenie zasad współpracy, w tym ilości przewidzianych sesji psychoterapeutycznych, zasady poufności etc.

Czym jest fobia społeczna?

psycholog gorzówFobia społeczna to zespół poważnych zaburzeń lękowych. Osoba, która cierpi na fobię społeczną, doświadcza permanentnego lęku przed wszelkimi sytuacjami społecznymi; zawodowymi i towarzyskimi. Silny lęk przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu i prowadzi do izolacji. Niezmiernie istotne jest, aby przełamać barierę wstydu i w przypadku niemożności zgłosić się po pomoc do psychoterapeuty. Niezmiernie istotne jest, aby przełamać barierę wstydu i w przypadku niemożności zgłosić się po pomoc do psychoterapeuty. Gorzów – tutaj w moim gabinecie terapeutycznym wspieram też osoby cierpiące na fobię.