Czym jest psychoterapia?

psychoterapeuta gorzówNie istnieje jedna wyczerpująca definicja psychoterapii. Upraszczając – jest to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych oraz sposób podnoszenia jakości życia poprzez umiejętnie poprowadzoną rozmowę. Niezbędny w procesie psychoterapeutycznym jest kontakt międzyludzki.

W psychoterapii istnieje pięć głównych nurtów/podejść terapeutycznych:

  • psychoterapia psychodynamiczna,
  • psychoterapia behawioralno-poznawcza,
  • psychoterapia systemowa,
  • psychoterapia egzystencjalno-humanistyczna,
  • inne nurty, np. psychoterapia tańcem i ruchem, psychoterapia Ericksonowska.

Z poszczególnymi podejściami wiążą się określone techniki, praktyki i postawa psychoterapeuty.