O mnie

psychoterapeuta gorzówMoja praca jest dla mnie inspirującym wyzwaniem, nieustannie odnajduję w niej głęboki sens, satysfakcję i spełnienie. Uważam, że warto pomagać innym.
Od pięciu lat prowadzę prywatną praktykę, zajmując się pomocą psychologiczną i psychoterapią indywidualną oraz grupową. Swoją pracę psychologa i psychoterapeuty superwizowałam u Ilony Kołbik – certyfikowanego superwizora Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie moim superwizorem jest dr Maria Rogiewicz – psycholog kliniczny, superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Rozpoczęłam starania o certyfikat psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Pracuję też jako psycholog na oddziale stacjonarnym Hospicjum Świętego Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, wspierając osoby w terminalnej fazie choroby i ich rodziny. Jako psycholog i psychoterapeuta współprowadzę świetlicę Jaskółka, do które zapraszamy dzieci osierocone, ponadto prowadzę grupę wsparcia dla osób dorosłych w żałobie.

Prywatnie uwielbiam wędrówki górskie, długie spacery, dobre i ambitne kino.

Moje kwalifikacje:

  • Magister psychologii, specjalność: psychologia kliniczna, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii. 2009 rok.
  • Magister pedagogiki, specjalność: pedagogika medialna, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych. 1998 rok.
  • Licencjat: filologia polska, specjalność: nauczanie języka polskiego, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny. 1996 rok.

Wykształcenie uzupełniające:

  • Studium Psychoterapii. Instytut Treningu i Edukacji Psychologicznej. Kraków, 2012 rok.
  • Studium Treningu Grupowego i Edukacji o Człowieku, Jego Rozwoju, Zdrowiu i Patologii. Dyplom ukończenia Studium Psychologicznego Treningu Grupowego i Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych. Instytut Treningu i Edukacji Psychologicznej. Kraków, 2010 rok.

Agnieszka Dobosiewicz
psycholog i psychoterapeuta, Gorzów Wielkopolski