Co to jest psychoterapia indywidualna i czym różni się od grupowej?

psycholog gorzówPsychoterapia indywidualna to praca metodą “jeden na jeden”: czyli klient i psychoterapeuta. Wiele osób, decydując się na psychoterapię, korzysta właśnie z tej formy pomocy. Indywidualna praca zapewnia bowiem swoistą wyłączność uwagi psychoterapeuty na problemach klienta.

Terapia grupowa natomiast polega na uczestnictwie w grupie osób, które mają problemy o zbliżonym charakterze. Dodatkową korzyścią w psychoterapii grupowej jest możliwość rozwijania kompetencji i umiejętności psychospołecznych oraz możliwość uzyskania informacji zwrotnych od pozostałych uczestników grupy w bezpiecznej atmosferze wzajemnego szacunku.

Niezależnie od rodzaju psychoterapii niezbędne jest zawarcie kontraktu psychoterapeutycznego i jasne określenie zasad współpracy, w tym ilości przewidzianych sesji psychoterapeutycznych, zasady poufności etc.